onsdag 11 april 2012

C G Jung; Råttorna i muren och drömmen om att stiga ner i underjorden

Det finns en intressant likhet mellan en av CG Jungs beskrivna drömmar, och en berättelse av den amerikanska skräckförfattaren HP Lovecraft. Berättelsen bär på namnet "The rats in the walls", men vi kommer återkomma till den senare. Först ska vi titta på den dröm som CG Jung beskrivit. Det är en berömd dröm, eftersom den sker under den resa med båt över atlanten som Jung genomförde tillsammans med Sigmund Freud, och det är också för Freud som han först berättar om drömmen. Den beskrivs i hans av Aniela Jaffé redigerade självbiografi, men har plockats upp av andra författare som Londonskolans Anthony Stevens i "Archetype - A natural history of the self" som relaterar mycket till just den här drömmen. Jag tror inte att de har något samband egentligen - förutom just i detta att det finns likheter mellan den dröm som Jung berättar om och den novell som Lovecraft skrivit.

I drömmen stiger Jung ner genom tiden inuti ett hus - hans eget hus. Plötsligt blir han stående i medeltiden, sedan i romarriket. Samtidigt som han stiger nedåt i underjorden så förändras omgivningen i en arkeologisk-kronologisk nedåtlutande riktning. Vid den botten han når finns två stycken människoskallar. Dessa satte Freud stor tilltro till - han trodde att det var människor från Jungs förflutna - som nu skulle vara avlidna. Detta är en tolkning som Jung själv ställde sig skeptisk till. 


Nyarlathotep

I H P Lovecrafts berättelse "The rats in the walls" så återtar en man sin släktgård och stiger i undersökningen av denna ned våning för våning tills han når en grotta vid jordens mitt. Mängder av ben finns samlade här, keltiska, anglosaxiska och romerska. Här har kannibalism föregått sedan tidernas begynnelse - med mannens egen släkt som en förmedlare av handlingarna genom årtusendena. De dyrkar Nyarlathotep - som i denna berättelse beskrivs som den ansiktslöse guden - annars som på bilden ovan som en krälande massa. Huvudpersonen förlorar sitt förstånd och hittas med liket av sin halvätne vän Kapten Norrys utstöttande en typisk Chtulisk ramsa; ...Magna Mater! Magna Mater!...Atys... Dia ad agaidh 's ad aodann ... agus bas dunach ort! Dhonas 's dholas ort, agus lea sa!... Ungl...ungl...rrrlh... chchch.... innan han förs till sinnessjukhuset Hanwell.

Hanwell Asylum

Läs:

  • Stevens, Anthony "Archetype - A natural history of the self." Routledge. 1991.
  • Jung, Carl Gustav "Mitt liv, mina drömmar, tankar." Wahlström & Widstrand. 1979.
  • Lovecraft, H P "The rats in the walls" (finns i flera samlingar och även på svenska som "Råttorna i muren").