söndag 3 augusti 2014

Feminism, postkolonial teori och jordaxelns lutning

Den gär bilden dök upp i ett diskussionsforum kring feminism på Facebook. Ni ser texten ovanför. Visst, det här är kan vara en rätt intressant diskussion. Jag hoppades direkt på vinklar som "Är mjölk verkligen en hållbar produkt klimatmässigt?", "Hur underblåser kampanjen en tanke om ett idag rättvist utbyte mellan Europa och de forna kolonierna i Afrika?", "Hur avbildar vi relationerna mellan Europa och de forna kolonierna?" och så vidare. Här finns ju en massa intressant att diskutera!


Ganska snart började det dock balla ur. Det här kanske verkar oskyldigt - men kommer alldeles strax tolkas ganska bokstavligt...


Första inlägget här är bra - lyssna gärna på Kalibers granskning av Arlas klimatkompensering. Sedan återgår dock diskussionen snabbt till det här med upp och ner. Både Cecilia och Björn kan vara troll (osäkert och orkar inte göra research), men fortsättning visar att de inte är ensamma om en viss verklighetsuppfattning…


Här börjar det flippa igen. Nord och syd är äldre begrepp än kolonialismen. Dessutom utgår de från förhållanden som är väldigt svåra att kritisera utifrån sociala perspektiv. Jordaxeln exempelvis.  Jag svarade själv i tråden lite senare och försökte förklara det - men ignorerades.


Nej - och här finns andra problem också. Det är kallt på Antarktis… Att en person plötsligt tänker lite fel är väl inte en så stor grej - det kan alla göra. Men observera att tre personer likeat inlägget.


Nja - även om det är stort att tänka fritt så är det inte så jorden snurrar. Vilket vi ska vara glada för (det är svårt att planera efter årstiderna som det är). Sväva må vara hänt att den gör. Men den snurrar runt solen och runt sin egen axel.

Ja, den letar verkligen efter postkoloniala dåligheter där bara världens beskaffning är det bristande… Det är synd. Dessutom underligt - det är mycket enklare att förstå jordens rotation än vad det är att förstå det mesta av den postkoloniala teorin.

Personen du frågar får gärna vara rasifierad. Det viktigaste, när vi diskuterar det som tråden olyckligtvis började handla om, är dock att personen har grundläggande kunskaper i geografi och astronomi. Om jag minns rätt lärde vi på min tid detta i NO- och SO-undervisningen i högstadiet. Det verkar dock som de slutat göra det...

Jo det gör det. Fram tills Suezkanalen grävdes. Den är för övrigt mycket mer intressant och givande att diskutera ur ett postkolonialt perspektiv än jordaxelns lutning... 

Alltså. Det är underbart att folk verkligen förstår att mycket av det vi gör utgår från våra sociala konstruktioner av och i verkligheten. Som med alla teoretiska infall bör vi dock förstå när vi funnit dess begränsningar. Visst - hade vi i allmänhet ansett att jordaxeln är en fallos som spetsar jorden, så hade vi kunnat diskutera detta utifrån våra könsrelaterade konstruktioner av världen. Nu anser väl de flesta inte det. Och jordaxeln finns där oavsett vi ser den som en konstruktion eller ej. Personen backade för övrigt från just den postkoloniala vinkeln eftersom de första kompasserna tillverkades i Kina

Jag har anonymiserat personerna i diskussionens efternamn (och även utelämnat en del inlägg). Forumet som diskussionen skedde i är ett allmänt forum för diskussion av feministiska frågor (ofta med en postkolonial vinkling nuförtiden). Forumet är inte kopplat till något politiskt parti eller annan organisation.