måndag 21 februari 2011

Veckans terrorist; Fanny KaplanNär är man terrorist kan frågan vara. När man försöker skjuta en revolutionsledare under revolutionen? Nej, skulle vi säga. När man försöker skjuta en statsman? Ja, skulle vi säga. Så Fanny Kaplan (eg. Feiga Chaimovna Roytblat), den judiska anarkisten från Volyn oblast (runt Lutsk) i norra Ukraina, kvalar precis in till att tillhöra ett terrornätverk. 28 år gammal var detta andra gången. Första gången var 1906 då hon arresterades för att ingå i en komplott med syfte att spränga guvenören av Kiev i luften. Hon släpptes 1917, för att sedan i besvikelse över hur revolutionen blivit auktoritär 1918 skjuta mot Lenin. Hur gick det för Lenin? Kaplan sköt tre skott, ett gick i Lenins rock, ett i axeln och ett i käken. Han överlevde, men blev aldrig riktigt bra igen. Det spekuleras i om attentatet bidrog till att han senare fick en stroke. Kaplan torterades och avrättades av Tjekan.

lördag 19 februari 2011

Antideutsche 12

Raphael Schlembach, doktor i Sociologi vid universitetet i Manchester och redaktör för Shift Magazine, har i ett paper vid namn Towards a critique of anti-German "communism",  visat på vissa aspekter på det antityska. Några av dessa förstärker de tankar som  jag kommit med tidigare, andra visar på helt andra aspekter.  Den aspekt jag tycker är mest intressant är (som vissa kanske förstår av bilden till vänster föreställande Sabbatai Zwi) de messianska tongångar som finns inom den antityska rörelsen. Men det finns mer än det att hämta här - häng med!

Schlembach menar att 9/11 skapade en utveckling från det antityska och det proisraeliska till vad man skulle kunna kalla anti-islamisk materialism. En "The West is the Best"-ideologi, som många med rätta uppfattar som ganska otypisk för vänstern. Utifrån detta har en rörelse som beskrivs som Post-Antifa växt fram. Det har varit väldigt svårt att hitta någon information kring denna. Ur mitt perspektiv så måste detta ligga nära det som beskrivits som Anti-Volkfront (en ställning som bland annat George Bataille utgick från i mellankrigstiden). Eller? Och i så fall hur uttrycks den? Revolutionär antifascism har här bytts ut mot en kritik av Tyskland som ideologiskt begrepp, en kritik av der Volkskörper. Men är detta möjligt undrar självfallet vän av ordning? Och kan man "själv" placera sig i denna position? Jag ska försöka förklara varför jag inte tror på detta. Schlembacher uttrycker sig så här om Antityskarnas Israel-vurm;

The Israeli state flag is frequently used in actions and demonstrations against the processions and rallies of neo-nazis in Germany. The existence of the state of Israel reminds right-wing extremists of Hitler's failure to exterminate the Jews they argue.

Det finns ett allvarligt problem med det resonemang som beskrivs. Det måste vara väldigt skönt att inte vara tysk ibland ("Dont mention the war"). Det betyder inte att man kan välja att inte vara det. När en tysk antifascist demonstrerar mot en tysk fascist är de fortfarande bägge två tyskar. Nation må vara relativt - men inte hos en individ vid ett specifikt tillfälle. Antitysken fortgår att vara tysk. Om det inte vore så, skulle vi göra ett brott i genealogin. Rent släktskapsmässigt är det ju lika mycket, kanske mer, den antityska tysken vars "naziopa" bleibt in Stalingrad. Det är bara att svälja denna företret, och försöka göra det bästa av den. Att göra sig själv till någon form av farkost för framtiden kommer bara förvirra alla. Även i messianismen märks ett liknande perspektiv. 

Sionismen är enligt antityskarna ett av "de sista borgerliga projekten" - "Israel is the armed attempt by the Jews to reach communism alive." Genom att det sista borgerliga projektet slutförs är vägen öppen till kommunismen. Utifrån detta perspektiv kan en uppmaning till USA att bomba Iran vara vägen till kommunism - det är historiematerialism dragen till sin spets - de sista "pre-moderna" staterna måste falla för att kapitalismen till slut ska kunna falla den med. Historien är determin - den är ett streck som vi kan följa framåt.
fredag 18 februari 2011

Veckans terrorist; Guy Fawkes
Nu ska vi ta en riktigt gammal historia. Guy Fawkes (1570-1606), katoliken som anklagades för att försöka spränga Englands parlament med kung och allt 1605. Frågan är dock om vi kan prata om terrorism så här långt bak i tiden. Guy har förutom traditionen att bränna en docka som föreställer honom även varit förebild till användandet av "guy" som syftande på "någon mansperson."

Han finns även kvar i form av ett ganska meningslöst rim;


"Remember, remember the Fifth of November,
The Gunpowder Treason and Plot,
I know of no reason
Why the Gunpowder Treason
Should ever be forgot."


Guy Fawkes erkände under tortyr och den skakiga underskrift han lämnade på sitt erkännande har ofta använts som ett skräckinjagande exempel på tortyrens nedbrytande kraft.

Nordiska Rikspartiet: Tyra Persén

Söker lite info om en person som heter Tyra Persén och som tydligen var bosatt i Loos i Hälsingland. Hon ska ha varit rätt välbeställd, medlem i Nordiska Rikspartiet, och aktiv i olika djurskyddsorganisationer. I samband med att Nordiska Rikspartiet sökte stöd hos Nordiska Sällskapet Mot Plågsamma Djurförsök på åttiotalet och NSMPD slog bakut ska G.A Oredsson avslöjats att Tyra skänkt stora mängder pengar till NSMPD. Detta skulle vara problematiskt i och med att Tyra var öppen nationalsocialist sedan 30-talet. Tyra var även offer i en bedrägerihärva med en för ändamålet skapad organisation kallad Djurens vänner (Omskriven i Nordisk Kriminalkrönika 1982). Bedragarnas identitet nämns här.  Mycket mer än så här finns inte att tillgå på internet. Förutom detta är Tyra omnämnd i Heléne Lööws Nazismen i Sverige 1924-1979. Vet du något mer, eller har tips på var det kan finnas mer info, så hör av dig. Kul också om någon skulle sitta på tidningsartiklar som det går att skanna. Tyra Persén ska ha blivit över hundra år gammal också tydligen. 

Antideutsche 11

Antisemitismen - som Antityskarna påstår sig bekämpa - bör ju utgå från en nidbild av judarna. Eftersom nationalchauvinismen erkänner fler folkkaraktärer än den judiska så bör ju liknande anti-epitet kunna placeras på andra folk? Ja, de har ju exempelvis placerat den på sig själva. Men har de då lyckats jaga ut sin tyska chauvinism? Nja, det kanske har gått si och så med detta. Efter en läsning av en text vid namn Der deutsche Blick auf die Al-Aksa-Intifada som är en kritik av den tyska mellanöstern-politiken författad vid ett "antifascistiskt rådslag i Gera" så börjar jag betvivla att de lyckats med detta.

Efter en kritik av antiamerikanismen inom den latinamerikanska vänstern lyckas de häva ur sig "der Marxismus auf den sich die revolutionären Bewegung stützen kam schiesslich aus Europa und nicht von alten Inkakulturen"  - Sorgligt kolonialt hörni! Om en känslighet för en chauvinism glider över i en okänslighet för en annan så har man ju helt enkelt glidit tillbaka till ruta ett. Nu utgår ju Antityskarna från en revolutionär vänsterideologi från början, vilket dock inte räddar dem i detta fall. Jag försöker bara visa att de inte står i total motsatsställning till uppsalaislamister som Muhammad Omar. Vilken från början utgick från en neslig borgerlig och konservativ position - och liksom bara väntade på att brista ut i nationalsocialism.

Antityskarna stannar dock inte i sina chauvinistiska uttryck. De fortsätter med att beskriva palestinierna på detta sätt... "Sollten die Palästinenser irgendwann einen eigenen Staat bekommen, dann wird dieser eine völkische Diktatur sein, die die eigene Bewölkerung ebenso Unterdrückt, wie sie Basis für Terroranschläge auf Israel sein wird, die von der Mehrheit der palästinenser befürwortet werden. In den Moscheen von Gaza wird den Glaübigen der Hass gepredigt, der allein Palästinenser zusammenhält: Wo immer ir sie trefft, tötet sie. Wo immer ihr seid tötet Juden und Amerikaner."

Jag tror vi låter denna utsaga om ett folk som tydligen "enbart hålls samman av hat" avsluta vår antityska session för idag. Ni kan behöva smälta lite av den tyska radikaliteten tills vi ses härnäst.

måndag 14 februari 2011

söndag 13 februari 2011

Antideutsche 10

Antityskarna måste ju självfallet, det är inte svårt att räkna ut, ha problem med det tyska författningsskyddet. Det vore annars ganska underligt. Det finns faktiskt till och med en längre rapport författad av Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Annars skulle vi ju kunna tänka oss att antityskarna just är en sådan grupp som är så tokig så den går myndigheterna förbi. Men, men, Tyskland är ju ändå Tyskland, och de har varit med om tokigheter förr och fått betala dyra krigsskadestånd för det. Vän av humor kan ju för övrigt tycka att den antityska rörelsen är ett naturligt svar på att förlora två världskrig - lite som att man kanske inte väljer att ställa upp i melodifestivalen en tredje gång när man kommit sist två gånger tidigare.

Författningsskydd? Är det för övrigt inte ett ganska underligt begrepp? Utifrån Carl Schmitts teori om diktaturer är det en del av en så kallad kommissariatsdiktatur - Ett statsskick där undantagstillstånd kan utropas om grundvalarna i det rådande styret hotas.  En form av diktatoriell styrelseform som är inlemmad i alla dagens stater. Kanske egentligen inte ett problem: vem vill att små grupper med hjälp av våld försöker påverka den politiska utvecklingen? Ja, inte de små grupper som med hjälp av pengar påverkar den idag...

Magnus Sandelin
Vad tycker då det Nordrhensktwestfaliska författningsskyddet om antityskarna? För det första måste vi imponeras av den tyska polisens research. Liknande publikationer från den svenska staten brukar likna "Hej kom och hjälp mig - Jag heter Magnus Sandelin och ska skriva mitt specialarbete" Det här är ju faktiskt en ganska gedigen B-uppsats i alla fall. Tyvärr dock mest en beskrivning av rörelsen utan en möjlighet till styrkemätning. Det känns dock som om frågeställningen borde ha varit "kan de göra något?" och slutsatsen "ja, alienera den tyska vänstern från den övriga europeiska." + kanske = är de köpta av någon ?

Det finns faktiskt en och annan som frågar sig om det inte finns någon utländsk underrättelsetjänsts pengar bakom den antityska rörelsen - det kanske är en sådan fråga som författningsskyddet borde ställa sig...  

tisdag 8 februari 2011

Veckans terrorist; Colleen LaRose (Fatima LaRose, JihadJane)

Ännu en post-911-terrorist. Född 1963. Colleen LaRose har nyligen erkänt försöken att skapa en terrorcell och döda bland annat Lars Vilks. Efter att under en depression 2005 försökt att begå självmord, men överlevt, verkar det som om hon under 2007 började intressera sig för islam, främst genom att sprida information via sin Myspace-sida. Under 2009 var hon i Europa för att söka information om bland annat Vilks - men hon verkar inte ens ha lyckas ta sig till Sverige. Enligt många som tittat närmare på  fallet verkar LaRose inte vara speciellt mentalt stabil. Något vi kommer återkomma till.

måndag 7 februari 2011

Antideutsche 9

Men, det tidiga Israel - innan grundandet - fanns det inte en socialistisk tanke då? För det första finns det ingen naturlig början på det tidiga "moderna" Israel. År 1800 bodde 6000 judar i Palestina. Sakta men säkert har den siffran ökat år för år - ibland något snabbar under någon av de så kallade alijorna, eller invandringsvågerna. Men var det socialistiskt? Både och - svårt att säga. Det fanns inslag av olika typer av socialistiskt tänkande i det tidiga Israel. Theodor Herzls egna uppdelning i "Föreningen för judar" och "Det judiska bolaget" som båda hade olika uppgifter i koloniseringen är ett sådant exempel. Poale Zion - det socialistiska sionistiska partiet som stundtals hade sitt säte i Sverige och ett samarbete med Hjalmar Branting och den svenska arbetarrörelsen. Poale Zion bildades som ett alternativ till det icke-sionistiska Bund. Men idag? Den israeliska vänstern är snarare postsionistisk. De som idag står för sionismen är religiösa judar. När Antideutsche placerar sig i det sionistiska facket (dessutom som tyskar), så blir de snarlika kristen sionism som exempelvis Operation Jabotinsky.

Men, men, vi har mer att undersöka. Vi måste få reda på vad det tyska författningsskyddet egentligen tycker om Antideutsche, samt se över en del kritik från vänster.

lördag 5 februari 2011

fredag 4 februari 2011

Projektil - Plan för en socialistiskt bokcafé i Uppsala

Det finns planer att starta ett socialistiskt bokcafé i Uppsala. Ett projekt som skulle kunna fylla det tomrum som uppstod när syndikalisternas café på Sysslomansgatan gick i graven. Det nya projektet heter Projektil och har en blogg. Tittade lite på deras böcker under Uppsala Pride och måste säga att de skulle vinna på att utvidga sortimentet lite bort från det gråsocialistiska hållet. Oavsett vad Murray Bookchin sa så är anarkism en livsstil (också). Trehundra titlar från 1900-talet om hur vi organiserar oss i klasskampen kan ju göra vem som helst lite trött i ögonen. Titta lite mer på den bredd som fanns  under Anarkistiska bokmässan och försök att få in några fler ämnen  Men, men, det blir nog jättebra. Jag kan ju alltid dricka kaffe.

onsdag 2 februari 2011

Liebig 14 får support

Liebig 14 får support från frirummet Rozbrat i Poznan, Polen. Rozbrat har under en lång period också varit hotat att bli utkörda. Gentrifieringen har dock gått något längre i Berlin än i Poznan, vilket gör att det troligtvis kommer vara något svårare. Squaten är främst hotade av att det finns starka ekonomiska incitament i att få dem vräkta. Den nyliberala vågen som har svept över europa vill förvägra människor områden som inte ägs av någon. Squatet är en naturlig motkultur till detta - även om de snarare från början bildades för att skapa bostäder med större frihet. Och framförallt utan hyror...

Liebig 14
Från Tyskland kommer nyheter om att squatet Liebig 14 på Liebigstrasse 14 i Berlin, som funnits sedan muren föll, ska utrymmas. Vi kan vänta oss att den tyska ockupantscenen är av en annan mening.

Följ händelserna här:tisdag 1 februari 2011

Antideutsche 8

Med Israel och USA för kommunismen? Det är lätt att vi blir förvirrade av den antityska-rörelsen. Bilden här till vänster visar för övrigt DJ-båset på en av rörelsens fester i Frankfurt under 2005. De har alltså fester (finns till och med bilder när de dansar)...

USA och kommunism - något svårt att vidhålla. Israel och kommunism? Kanske - vi har ju tidigare sett att antityskarna försöker härleda detta till någon form av sionistisk urkommunism, någonstans i första till femte alijan. Vi kastar ett getöga på den saken!

Den stora socialistiska rörelsen bland judar i centrala och östra Europa innan förintelsen var Bund. Deras mål, som en judisk, eller egentligen "jiddisch" organisation var att organisera judar för ett framtida socialistiskt Europa. Utifrån detta var de inte sionister - de ville skapa en god framtid för judarna i diasporan - inte utvandra till det heliga landet. Bund kan således inte användas som en socialistisk prosionistisk förebild för antityskarna. Denna måste sökas annorstädes.


Bund upplöstes efter kriget, och de sista bundisterna fick fly ett sargat Europa till det Israel som de motsatt sig att kolonisera. Här ovan när de sista bundisterna firar första maj 2006 i Tel Aviv och sjunger Internationalen på jiddisch.

Hur var det då med de judiska invandrarna till Israel före andra världskriget? Nja, kanske - men detta får vi undersöka i nästa avsnitt.