torsdag 3 mars 2011

Veckans terrorist; Hämtas av männen i vitt eller männen i svart?

I samband med att det visat sig att de rörbomber som Taimour Abdulwabab - Stockholms självmordsbombare (I detta fall med betoningen på självmord) - använt sig av en cannabispress för att bygga sina rörbomber så kom en gammal tanke till mig igen. Jag vill inte nedvärdera någon rörelse eller någon person - inte heller SÄPOs beredskap (i alla fall inte i detta inlägg) - men ibland känns det som att rätt många terrorister snarare borde jagas av männen i vitt än av männen i svart. De är helt enkelt mer sinnesslöa än de kan anses vara delar av högteknologiska avancerade SPECTRE-nätverk. Jag uppmärksammade detta något tidigare med Jihad Jane. Vi behöver inte säkerhetsstyrkor för att skydda oss mot henne och Taimour A. Vi behöver troligtvis terapeuter och kanske även medicin. Med detta menar jag inte att de är ansvarsbefriade - men att de inte skulle gjort på samma sätt om någon tagit hand om dem lite bättre. Hatar man allt idag så har man något man kan dra sig till för att bli hatad av alla. Muslimska självmordsbombare. Nazister är nästan redo för Allsång på Skansen i jämförelse.

No, Mr Bond! I expect you to DIE!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar