torsdag 2 augusti 2012

En TV från ITT får mig att tänka på SRT

En äldre TV-apparat hittad på teknikavdelningen vid Norskt
Folkemuseum, Bygdöy.

Märk väl UHF/VHF

Och märket ITT Standard. Den svenska delen av koncernen hette SRT AB
(Standard Radio och Telefon AB) och hade 860 anställda 1970.
I Sverige vad dock inriktningen främst mot komponenter till
flyg- och stridsledningssystem.