måndag 23 juli 2012

Hadelandsdrapene; Hittar de inga andra att slå ihjäl så tar de varandra

Johnny Olsen
Är ju i Norge och passar därför på att titta lite på de lokala kriminella högerextremisterna. Ett fall som inte fått så stor uppmärksamhet i Sverige, men som bevisar tesen att nazister är våldsamma i sig är de så kallade Hadelandsdrapene. Det rör sig om ett fall från 1981 då fem nynazister kommit över en större mängd militära vapen. Två av nassarna tyckte att de borde få betalt av de andra och det slutade med att de tre andra därför sköt de två med pengaanspråk. Huvudmannen var en Johnny Olsen (se bilden, han var arton 1981, den här är från senare förhandling). Johnny kom efter att han släppts efter ett tiotal år att bli en centralfigur bland norska nynazister. Han utförde flera nya brott, även dessa med skjutvapen inblandade. Hadelandsdrapene skedde inom en organisation som kallades Norges Germanske Arme. En organisation som egentligen föregår svenska Vitt Ariskt Motstånd (och med sin punktlista med krav även David Lanes 14ord... Med något år i alla fall).

De vapen som användes. En MP40 bland annat.

Hadelandsdrapene blev tillsammans med Banheia-saken väckarklockor för hur väl kollade personer som sökte sig till Hemvärnet var. En liknande diskussion har funnits i Sverige, även om det verkar vara väldigt svårt att sortera ut människor med taskig världsåskådning ur organisationer som ger den medverkande tillgång till vapen...