tisdag 1 februari 2011

Antideutsche 8

Med Israel och USA för kommunismen? Det är lätt att vi blir förvirrade av den antityska-rörelsen. Bilden här till vänster visar för övrigt DJ-båset på en av rörelsens fester i Frankfurt under 2005. De har alltså fester (finns till och med bilder när de dansar)...

USA och kommunism - något svårt att vidhålla. Israel och kommunism? Kanske - vi har ju tidigare sett att antityskarna försöker härleda detta till någon form av sionistisk urkommunism, någonstans i första till femte alijan. Vi kastar ett getöga på den saken!

Den stora socialistiska rörelsen bland judar i centrala och östra Europa innan förintelsen var Bund. Deras mål, som en judisk, eller egentligen "jiddisch" organisation var att organisera judar för ett framtida socialistiskt Europa. Utifrån detta var de inte sionister - de ville skapa en god framtid för judarna i diasporan - inte utvandra till det heliga landet. Bund kan således inte användas som en socialistisk prosionistisk förebild för antityskarna. Denna måste sökas annorstädes.


Bund upplöstes efter kriget, och de sista bundisterna fick fly ett sargat Europa till det Israel som de motsatt sig att kolonisera. Här ovan när de sista bundisterna firar första maj 2006 i Tel Aviv och sjunger Internationalen på jiddisch.

Hur var det då med de judiska invandrarna till Israel före andra världskriget? Nja, kanske - men detta får vi undersöka i nästa avsnitt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar