lördag 24 mars 2012

Slav/Träl/FAS3/Djur


"Det som dock karakteriserar slaveri och träldom är att man där fråntagit människan alla slags friheter, till den grad att slaven/trälen inte längre räknas som en människa, utan som en sak, ett socialt dött redskap." (Brink)Slaveri - är det ett undantag? Eller är det snarare så att de senaste runt 200 åren (drag ifrån eller lägg till) av någorlunda frihet från mänsklig slavhandel snarare är undantaget? Och vad är egentligen slaveri - hur skiljer vi slav från fri? Under en lång tid levde jag i vanföreställningen att det var kristendomen som avskaffade användningen av trälar i norden. Men självklart hade jag fel. Förutom att inte slaveriet förbjöds förrens i Skarastadgan 1335 (för västgötar att bli träl ivf), så finns det tydliga tecken på att kristna utifrån Senecas förklaring om den förfallna världen som slaveriets grogrund placerade företeelsen som något som man måste accepterar på grund av arvssynden. Arvssynden är egentligen inte ett så dåligt begrepp; problemet är bara att de kristna gång på gång använder det för att förklara även sina egna handlingar. Någon drivkraft i att utmana arvet finns inte.  Om vi återgår till Sverige så är det tydligt i annaler och uppteckningar att präster ägde trälar fram tills 1300-talet. Det fanns alltså inte någon form av motrörelse i prästerskapet - i alla fall inte en allmän sådan. Om du hört annat så har dina grundskolelärare ljugit för dig också (kanske även om fler saker om du tänker efter)...

Fas3-ish

FAS3 - överdriver vi när vi kallar det slaveri? Är det bara osmaklig vänsterretorik? Nja, om de antropologer och historiker som undersökt grunden för slaveriet har rätt så är faktiskt inte jämförelsen helt felaktig. Slav kunde en person bli genom att dö den sociala döden - att inte vara någon efter att ha besegrats (eller fått sina herrar besegrade) i strid. FAS3 hamnar du i när du dött dagens sociala död - du har varit för oflexibel för att göra karriär och bli din egen lyckas smed. Du är inte längre något - inte ens en självägande telefonförsäljare.

Slav som vara - inte som tjänst


Lever djur i slaveri - eller är detta bara osmaklig djurrättsretorik? Slavarna var i alla fall närmare djuren än fria människor. Den gängse termen för slav i antikens grekland var Andrapodon, manfotat kreatur, direkt konstruerat utifrån termen Tetrapodon, ett fyrfotat kreatur. I värdering utgjorde de samma typ av ägt föremål. Om vi går djupare in i träldomen som begrepp och även inkluderar nordiska trälbegrepp som fostre, vilket var en träl som på ett eller annat sätt har blivit upptagen i familjen, så kan vi inkludera även husdjur eller "familjedjur" bland dagens slavar. I en annan aspekt finns också en likhet mellan djuret och slaven. Det verkar som att slavar - precis som självdöda djur - under vikingatid grävdes ned i gödselhögar etc för att bli jordförbättring. Utifrån detta blir gravhögen en ganska rejäl kontrast i status.

Garcon!

Lever den allmänna arbetaren i slaveri? Tjänaren växer i alla fall inte upp ordentligt - något som är symptomatiskt för både slaven och husdjuret. I franskan finns Garcon som begrepp både för gosse och för tjänare. Kyparen kan vara 83 men är ändå en gosse. Det är omyndigheten - att personen måste bli styrd av någon annan - som är det viktiga. Det är även detta som gör slaven och kvinnan så lika. En  svensk företeelse får avsluta. Det är inte riktigt samma sak men kopplat till ålder ändå; Gubbar. Alla som jobbat inom typ mansdominerade arbetsplats som en verkstadsindustri känner till dikotomin mellan de som inte gör något med händerna direkt och de som gör det. "Ta hit några gubbar som fixar det", "Ta hit några slavar som fixar det", "ta hit någon som är till för att jobba så gör  den det." Och så vidare. Sprätta upp bägge deras näsborrar när du ändå är igång - det var så de märkte trälarna förr i tiden. Ouch!Läs gärna;
  • Brink, Stefan "Vikingarnas slavar - Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid." Atlantis. 2012
  • Strindlund, Pelle "Jordens herrar: Slaveri, djurförtryck och våldets försvarare." Karneval. 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar