söndag 4 mars 2012

Vräkning av romer i Tirana

Enver Hoxhas gamla hus i Bloka, Tirana.

Amnesty International arbetar för att förbättra situationen för de romer som vräkts från ett läger vid järnvägsstationen i Tirana och senare även flyttats från sin nya lägerplats i Babrru.  Jag har själv besökt det forna lägret vid järnvägsstationen och känner därför lite extra för just den här frågan. Amnesty tycker att ni ska skicka följande brev till Tiranas borgmästare:

Denna bakgrund i finns i AP nummer 1/2012


((Nio hemlösa romska familjer som tilldelats temporär bostad i form av tält hotas nu av omedelbar tvångsvräkning. Inga adekvata boendealternativ har erbjudits av myndigheterna. De nio familjerna tillhör en grupp på omkring 40 familjer som lämnat en informell bosättning nära järnvägsstationen i huvudstaden Tirana. Efter en serie attacker från utomstående personer placerades de nio familjerna i tält i Babrru i utkanten av Tirana, medan övriga familjer vägrade acceptera denna lösning. Myndigheterna hade utlovat alternativa bostäder i tidigare militära kaserner som skulle renoveras. Nu hotar ägaren till marken där tälten finns att köra bort familjerna då hyran från ansvarigt ministerium inte har betalats.)) 
OBS! Detta har hänt 
Efter tidningens pressläggning har familjerna lämnat tältlägret och finns nu inhysta i lokaler som tillhör Romani Baxt Albania, RBA, en romsk organisation i Albanien. De albanska myndigheterna har uppgivit att familjerna kommer få permanenta bostäder i de tidigare militärkasernerna när dessa har rustats upp, vilket sägs ta en månad. Ombudsmannainstitutionen har tillsammans med de lokala myndigheterna i Tirana utlovat att en registrering av romer ska göras i huvudstaden. Amnesty välkomnar dessa löften. Den 29 februari ska en galakväll hållas, arrangerad av Tiranas borgmästare och ombudsmannen, för att samla in pengar till denna registering.
Skriv till
Mayor of Tirana
Z Lulzim Basha
Blvd Déshmorét e Kombit
Tirana
Albanien 
E-post: kabineti@tirana.gov.al

Dear Mr Basha,
I welcome your efforts to provide temporary shelter for the nine homeless Romani families from Babrru. I hope the authorities will consult with the families regarding their permanent housing. I also ask you to ensure that the families get adequate access to healthcare and education for their children. 
.
Yours respectfully,Sammanfattning av brevet på svenska 
Jag välkomnar era ansträngningar att ge temprär bostad till de nio hemlösa romska familjerna från Babrru och jag hoppas att myndigheterna kommer att konsultera med familjerna när det gäller en permanent bostadslösning. Jag ber er också se till att familjerna får tillgång till hälsovård och att barnen ges rätt till skolgång. 
Högaktningsfullt 

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 28 mars.


 Texten är kopierad från denna länk: 


http://www2.amnesty.se/ap.nsf/483ac524c39fe7a6c12568f200391731/dc4daa0523f0adaac12579b200526396?OpenDocument


Om du besitter senaste numret av Amnesty Press så finns det en annan text och en annan adress - den är numera inaktuell. Även i Tirana sker någon form av gentrifiering och det är ytterst olycklig att denna drabbar romerna på detta sätt. Energin som används för dessa informella vräkningar skulle kunna nyttjas till att upprusta andra delar av stadskärnan. Men när gentrifieringen når städerna så drabbar den alltid dem som står med en fot utanför samhället - vi kan se detta mönster från Berlins squats, Köpenhamns Christiania och i hur uteserveringarna i Sverige erövrar en gatumiljö som borde ägas av oss alla tillsammans. Motståndet mot detta är en kamp för friheten att röra sig fritt i samhället som står i skarp kontrast till kapitalismens ekonomiska samhällsmurar. Jalla, Jalla! Allt åt alla!

Blitz Squat i Oslo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar