söndag 19 maj 2013

Stig Gustafssons Formulärboken


Tiden 1968.

Myndighetsåldern för män var ju 21 på den tiden.

Justus är ett mycket snyggt namn. 

Teaterobligationer. Del av en bouppteckning.

Ansökan om avstyckning för att bygga en sportstuga.

Panträtt på spånadslin och hampa.

Klander mot konkursutslag.

Slutet.

1 kommentar: