tisdag 21 maj 2013

Skriver i Arkiv om konspirativt användande av arkivmaterial”Arkivarien som väktare av hemligheter – Tankar kring tysk och svensk
samtidshistoria och arkivväsendets eventuella konspirativa karaktär.”
Arkiv 2/2013

1 kommentar: