söndag 9 januari 2011

Veckans terrorist; Ted Kaczynski

UNA-Bombaren. Född 1942 och inspärrad på livstid för brevbomber med sammanlagt tre döda och flera skadade. Bombdåden skedde mellan 1978 och 1995 i USA. Kaczynski skrev Industrial society and its future, populärt kallat UNA-bombarmanifestet. Manifestet publicerades i New York Post och Washington Times 1995 med förhoppning att någon skulle känna igen det och kunna tipsa om författaren/gärningsmannen. 


Förkortningen UNA kommer från University and airline bomber. Kaczynski brukar benämnas anarkist men var inte kopplad till någon rörelse, och hade inte några speciella ideologiska anarkistiska influenser. Kaczynski angavs av sin bror, David.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar