lördag 22 januari 2011

Antideutsche 5

Som svensk, eller som vem som helst som inte kommer från Tyskland, så är det Antideutsches estetik som man reagerar på. Jag har sett vänstern i de flesta länder och det finns inga som sticker ut på et sådant sätt. Ni har ju redan i del fyra blivit ombedda att titta på Antifa 3D (D-Day Duisburgs) hemsida. Att välja ett namn på sin grupp som relaterar till Tredje Rikets fall är legio. Jag måste faktiskt medge att de har lyckats klatscha till namnet extra i Duisburg. 

Även hyllningar till Sir Arthur Harris - den RAF-officer som bland annat designade förstörelsen av Dresden. Hyllningar till "Bomber Harris" är ju tämligen lustiga i sammanhanget, har bland annat skribenter från RIO (Revolutionärer Internationalistische Organization påpekat;

"Um einen Eindruck zu geben, welche reaktionäre Politik diese (Anti)Deutschen verteidigen, erzählen wir die Geschichte eines ihrer Helden: Sir Bomber Harris. Beim Kampf gegen den Faschismus setzen wir lieber auf die ArbeiterInnen und Unterdrückten, statt auf rassistische, antikommunistische Militärkommander der imperialistischen Armee."


ArbetarInnor var ordet - jag har tittat igenom ett otal med bilder från olika Antideutsche-aktioner som florerar på internet. Inte på en enda bild har jag lyckats få en glimt av några andra än män. Det verkar vara en tämligen manlig företeelse. En sak är i alla fall viktig i sammanhanget - tyskarnas skuldkänslor för tredje riket. I nästa del ska vi titta på journalisten Ian Burumas bok om den tyska skulden. Mycket intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar