söndag 22 april 2012

C G Jung: UFO Mandalas

CG Jung
En mycket intressant iakttagelse mötte mig i en grundbok i jungiansk psykologi som jag precis läste ut. Det är CG Jungs egna tolkningar av den UFO-våg som slog ner över bland annat USA under 50-talet. Jung hade nämligen en del att säga, inte just om huruvida flygande tefat existerade, det verkar som om han faktiskt inte trodde det, men mer om hur vi skulle tolka deras form och det de bar med sig. För Jung var Mandalan, den dekorerade cirkeln, väldigt viktig, som en arketypisk urform. Flygande tefat, det vanligaste UFO-fenomenet under 50-talet, har en mycket speciell form som intresserade Jung, i och med att den liknar Mandalan. Att formen är lika har betydelse - det visar att det finns en arketypisk närhet mellan fenomenen. Den arketypiska närheten har betydelse för hur vi ska tolka UFO-fenomenet.

Det har också de små gröna männen som kommer ur tefatet och rymden som den kommer ifrån. De små gröna männen kan motsvara vissa antropomorfa arketyper, som skuggan exempelvis, medan rymden självfallet i sin stora svarta och okända gestalt är människans undermedvetna. Bara så ni vet.En MandalaEtt UFO