måndag 30 april 2012

C G Jung; Amplifikationen som hermeneutisk cirkel


CG Jung
Amplifikationen, den drömtydarteknik som skiljer det jungianska från Freuds fria association, har den en relation till den hermeneutiska cirkeln? Ja, amplifierandet är en någorlunda kontrollerad hermeneutisk cirkel. På ett sätt kan vi faktiskt mena att den är en hermeneutisk cirkel fast den inte explicit utgår ifrån skriven text.  Ett litet textfragment, eller en episod ur en drömberättelse plockas vid amplifikationen ut och analyseras av terapeuten inför analysanden. Den plockas ut för att den anses vara mer relevant än den övriga berättelsen. Detta är inget underligt i ett hermeneutiskt sammanhang – förfinandet måste dock redovisas i det vetenskapliga arbetet. I amplifikationen bör det säkerligen redovisas mellan terapeut och analysand. Det relevanta rör sig sedan i en cirkelrörelse både utifrån terapeuten och analysandens sida. För terapeuten blir det den hen analyserar vars berättelse blandas med terapeutens erfarenhet. För analysanden blir det terapeutens vidareförda erfarenheter och teoretiska grund som blandas med analysandens berättelse. Vad som i slutänden blir resultatet är ny kunskap som utifrån både terapeut och analysand diskuterats fram.


En hermeneutisk cirkel