tisdag 1 maj 2012

C G Jung; Anima naturaliter Christiania

Det finns alltid ett problem med teorier. De vill i sin utgångspunkt vara allmängiltiga i tid och rum men lyckas alltid på ett snöpligt sätt misslyckas med detta. Ibland även på ett sådant generaliserande sätt så att vi kan mena att det är direkt diskriminerande. Jungs teorier är inte befriade från detta om det var någon som trodde det. En djupt problematisk del är hans kraftiga slagsida mot kristendomen. Religionspsykologen Hjalmar Sundén, som läste sin Jung riktigt ordentligt har bland annat visat att Jung stundom menade att kristendomen var den religion som "själen hade en naturlig benägenhet för". Ett uttalande som är mycket problematiskt.

Jung växte upp i en prästfamilj och hade en ganska tydlig relation till kristen religion. Men det är inte detta som är viktigt i sammanhanget. Det viktiga är snarare att han placerar sig så tydligt i en västlig kontext (där kristendomen har varit ytterst viktigt) och flyttar över dess egenskaper för jämförelse gentemot andra. Utifrån detta kan en lätt sedan mena att de andra gör fel - oavsett hur de gör. De gör ju inte som vi...


Läs gärna:


  • Sundén, Hjalmar Persona och Anima - En tillämpning av C G Jungs psykologi på sex författare. Proprius förlag. Stockholm. 1981.