lördag 5 maj 2012

C G Jung; Jung och etiken

C G Jung
Efter att ha dissat drivkraften i den analytiska psykologin i ett tidigare inlägg så har jag nu hittat något som motbevisar min tidigare åsikt något. Det verkar som om Jung antingen förändrats över tid, eller helt enkelt inte är helt konsekvent. Han har i alla fall uttryckt sig på ett sätt om etiska förnimmelser som får mig att reagera mycket positivt. Det är nämligen så att en konsekvens av sökandet i det undermedvetna är att vi kanske måste göra nya moraliska val. Något som exemplifieras med detta citat ur självbiografin Mitt liv;

Jag var mycket noga med att försöka förstå varje enskild bild och varje detalj och - såvitt var möjligt - rationellt inordna och framför allt i livet förverkliga dem. Det är detta som merendels försummats. Man låter bilderna stiga upp och förundrar sig kanske över dem, men därvid får det bero. Man gör sig icke möda med att söka förstå dem, långt mindre att dra de etiska konsekvenserna. Dessa tillkortakommanden frambesvärjer det omedvetnas negativa verkningar. Även den som någorlunda förstår bilderna men tror att det räcker med detta är offer för ett farligt misstag. Ty den som inte betraktar sin insikt som en etisk förpliktelse hemfaller åt maktprincipen.
Det finns således ett ansvar hos den enskilde att följa de etiska förpliktelser som den finner i sökandet inom sig själv. Att inte göra detta skulle vara att falla från en moralisk position till en ren maktposition - där individen gör så för att den i sitt medvetna "känner för det" - något som är något helt annat än att försöka finna det rätta i sitt undermedvetna. Kanske inte helt övertygande - lite fattas allt - men i alla fall mycket intressant. De flesta som söker i sitt inre finner att det känns fel att
döda och äta andra levande varelser när det går att
äta exempelvis falafel i stället.