söndag 3 juni 2012

CG Jung; Völkische Fencewalker

CG Jung
Richard Noll har skrivit en ganska bra bok om Jungianerna och deras ideologiska rötter. För någon som läst det mesta om prehitlerum så är det mycket gammal skåpmat som dyker upp, men jag tycker ändå att Noll har en ganska stark poäng i ett av sina påstående; Jungs starka koppling till Völkisch-kulturen, den subkultur som medelklassen i det nyligen nationaliserade centraleuropa flockades runt vid sekelskiftet. Jung läste ivrigt, och citerade, tänkare som Houston Stewart Chamberlain och Ernst Haeckel. Både två riktigt läskiga protonazister. Må vara proto, men jag tycker ändå att en person hade ett ansvar i huruvida denne ville följa dem ändå. Det fanns människor vid förra sekelskiftet som inte var antisemitiska fån. Exempelvis hade vi en stark rörelse för kvinnlig rösträtt i hela Europa.  Och en stark rörelse för förbättring av arbetarnas levnadsstandard. Det fanns möjligheter att inte vara idiot! Pangermanism - tanken att alla tyskspråkiga skulle bo i samma stat - var inte ovanligt i det Schweiz som Jung var bosatt i. Så han var inte unik för sin tid. Antisemitism var inte heller ovanligt - det är därför inte så underligt att sällskapet för analytisk psykologi i Zürich hade en medlemsspärr för judar på 10%. Fler än en på tio fick de inte vara i sällskapet. Låter det illa?  Nu ska jag förklara vilken typ av kultur som Jung egentligen ingick i.


Völkischer Beobachter. Först ägd av Thulesällskapet (där bland annat
Haeckel var medlem) senare av NSDAP.


Jag har nog läst allt man kan läsa snart om Völkisch-rörelsen. Var en än rör sig så finns små efterskalv av det helt galna påhänget till skapandet av nationalstaten. Nu ska jag försöka förklara begreppet för er. Völkisch är kulturen runt den nationalistiska rörelsen. Det är ett tyskt begrepp främst kopplat till tysk nationalism, men kan användas även till andra folks nationalism eftersom liknande fenomen även existerar där. Pangermansk völkisch innehöll fenomen som spiritism, paganism, antisemitism, vegetarianism och nudism. Det var saker som den tidiga nittonhundratalsmänniskan kopplade till det prekristna ursprungliga tyska. Ett försök att kasta ut en boj till forntiden för att kunna bli som förfäderna. Jag vill mena att de misslyckades ganska kapitalt med detta. Men jag kommer återkomma till det nedan.

HS Chamberlain den gamla protonazisten

New age? Wataboutit? Jo, precis som Jungianismen så har både antroposofi och teosofi (och biodynamiska grönsaker och homeopati) en stark relation till Völkisch. De uppstod under samma tid och praktiserades av samma människor. För alla er som läst NRPs gamla partitidning så vet ni att under hela femtiotalet så annonserade en göteborgshomeopat i detta nazistiska tidningsorgan. Kan verka konstigt idag - men var inte konstigt alls då. Dessutom finns det en annan mycket intressant samstämmighet. I hela detta kollektivistiska projekt finns även  en form av individualism - en satsa på dig själv-filosofi som filosofen George Lukács kallat för lebensphilosophie (till skillnad från det mer kollektivistiska och allomfattande Weltanschauung). Detta var utmärkande för den period som Jung levde i och vi kan även se det i stor omfattning i varje new age-affär. Det är du som individ som ska förändra dig - inte omvärlden.


Nudister också.  Jajamensan.

Det finns vissa andra problem med den jungianska rörelsen. Den verkar till stor del, när det gäller jungianska terapeuter i alla fall, vara initiatorisk: Det vill säga att du efter lång prövotid och en massa pengar kan bli antagen. På detta sätt liknar den både sekter som Scientologerna och "hemliga sällskap" som Frimurarna. Nu ska jag inte ta på mig en foliehatt - men det finns problem med initiatoriska sällskap oavsett om de skulle vilja ta över världen eller ej. Det finns ett demokratiskt problem och också ett problem med ömsesidighet. Vi kan låta Nations of Gods and Earth (även de sprungna ur samma mylla som new age) berätta detta för oss. På detta sätt har vi låtit kritiken komma från ett inte helt främmande sällskap, rent idémässigt. Se detta klipp för en "build" kring Frimureri:

Varför är jag då så misstänksam mot de som försöker re-enacta forntiden? För det första för att vi så tydligt i Völkisch kan se hur fel det gick. Det vore oansvarigt av oss att inte se mycket kritiskt på det nationalistiska projektet. Problemet är här att det finns en ganska kraftig kritik av nationalismen från ett vetenskapligt håll - men nästan inga som försöker sno tillbaka forn sed och annat från artonhundratalet gubbjävlar. Jag arbetar själv med detta i mitt sejdprojekt Örloglausa och skulle gärna vilja att fler tog sig tid att rycka forntiden ur nationalismens klor. Gör det.


Läs:

http://www.bokus.com/bok/9780684834238/jung-cult/