söndag 10 juni 2012

Gauleiter Karl-Johan Torin

Göteborg

Författaren Wulvaricht (jag antar att det är pseudonym) har i en nyutkommen bok berört spionage i Göteborg under andra världskriget. Boken, Spionage i Göteborg under andra världskriget - Hemlig tysk och allierad verksamhet i Göteborg 1939-1945 innehåller en del nya intressanta fakta, men är också behäftad med lite korrekturfel, lite värderingsproblem och så vidare som skymmer sikten. Särskrivningar som lätt kunde ha plockat bort av korrekturen har tyvärr fastnat - Abwehr_agent, SS_soldat et cetera. Ett annat problem är rädslan för att värdera (eller så är det ett försök att dölja egna  ljusskygga värderingar...) historiska händelser. Jag har lite problem med att danska motståndskämpar benämns dödspatruller - det tappar fokus rörande vilken fiende de bekämpade och vilka brott den fienden begick. Det hade varit bättre om författaren tagit tydligare ställning för endera sidan eller i alla fall etablerat sin "neutrala" position tydligare.  Dessa problem är lite synd att de dyker upp - för annars är det en ganska bra bok. Jag tänker dessutom återge en intressant historia från den lite översiktligt nedan.
Göteborg var en riktig spioncentral under andra världskriget - inte bara kopplat till engelsk och norsk underrättelsetjänst. Det fanns även tysksympatiserande göteborgare, speciellt inom militären. En sådan person var Karl-Johan Torin. Torin hade under en affärsresa till Tyskland 1940 sammanträffat med Deutsches Auslandsdienst och där tagit på sig att bilda en svensk skuggregering som skulle kunna ta över om tyskarna erövrade Sverige. Detta skulle ske genom ett hemligt sällskap kallat "Vikingarna" som sköttes ihop med ett öppet sällskap "Sällskapet för kulturell och social upplysning." Som tur är inföll två stycken aspekter som stjälpte detta. 1 - Tyskland invaderade aldrig Sverige, 2 - Interna bråk och en uppmärksam säkerhetspolis förhindrade vid ett tidigt stadium hela verksamheten. Annars kanske Torin hade betytt samma sak som Quisling - vem vet. Det interna bråket utgick från ett gammalt problem i nazi-sverige - huruvida det var Tyskland eller Sverige som skulle sättas i fokus. På ett större möte som anordnades med "Sällskapet för kulturell och social upplysning" sjöngs bland annat "Wir fahren gegen Engeland" som ni kan lyssna och titta på ovan. Den tyska inriktningen ogillades av vissa i kärngruppen och en splittring uppstod. Handlingarna som beskrev sällskapets verksamhet och medlemsskara skulle eldas upp, men polisen hade redan bevis genom spaning och teleavlyssning. Efter några andra incidenter så blev flera av "vikingarna" gripna och dömda. Karl-Johan Torin fick tre års straffarbete. Jag har inte hittat någon information om var han tog vägen sedan förutom att han enligt Tobias Hübinettes hemsida är angiven som avliden i Göteborg 1964 och som osäker frivillig i Waffen-SS. 

I Hübinettes register benämns han på följande sätt:

Carl Johan Torin ”Karl” ”Thorin” (090925 Havanna-640406 Göteborg). Rederitjänsteman, ingenjör 1941, Göteborg. SNSP, SKSU, NSAP/SSS. Till Tyskland 1940. Till Sverige 1940.


För den intresserade finns boken, som är utgiven på Alruna förlag, hos Bokus: